Oświadczenie o ochronie prywatności i danych podczas kontaktu z pomocą techniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i czatu

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA DANYCH

AO Kaspersky Lab, z siedzibą w: 39A/3 Leningradskoe Shosse, Moskwa 125212, Federacja Rosyjska („Kaspersky”, „Kaspersky Lab”, „KL” lub „my”).

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące praktyk stosowanych w Kaspersky Lab w związku z prywatnością lub jeśli chcesz zaktualizować informacje lub preferencje, które nam dostarczyłeś, skontaktuj się z nami bezpośrednio lub z przedstawicielem Kaspersky w Unii Europejskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Niemcy, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się drogą pocztową lub e-mailową: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Niemcy, dpo@kaspersky.com.

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe dotyczą osoby fizycznej, która może zostać zidentyfikowana w oparciu o te dane. Identyfikacja może odbywać się w oparciu o same informacje lub w połączeniu z innymi informacjami znajdującymi się w posiadaniu administratora danych lub które znajdą się w jego posiadaniu. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 („RODO”).

DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do następujących celów:

 • Dostarczenia Tobie usług pomocy technicznej.
 • Udoskonalenia jakości naszych usług i/lub lepszego zrozumienia zgłoszeń, porównując je z wcześniejszymi rozmowami.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Statyczny adres IP
 • Godzinę i datę kontaktu z obsługą klienta za pośrednictwem telefonu, czatu, poczty elektronicznej, zgłoszenia
 • Dane zawartości rozmów za pośrednictwem telefonu, czatu, poczty elektronicznej, zgłoszenia
 • Twój numer telefonu (tylko w przypadku pomocy udzielanej za pośrednictwem telefonu)
 • Nagrania rozmów z klientami 
 • Nagrania zdalnych sesji klienta
 • Wczytane pliki
 • Nazwy urządzeń przyłączonych do portalu My Kaspersky
 • Kod aktywacyjny, numer licencji produktów firmy Kaspersky
 • Numer konta bankowego, jeśli konieczne jest dokonanie zwrotu pieniędzy za zakupy za pośrednictwem przelewu bankowego
 • Adres, na który wystawiany jest rachunek
 • Pierwsze 6 i ostatnie 4 cyfry Twojej karty kredytowej
 • Informacje dotyczące zamówień z internetowych sklepów Kaspersky
 • Kraj i geolokalizację
 • Nazwy użytkowników w mediach społecznościowych Twitter / Facebook / Google Play Store / Apple App Store / Huawei Store (w przypadku zgłoszeń wysyłanych za pośrednictwem tych platform społecznościowych)

Twoje dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Nasza podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy zawartej między Kaspersky a podmiotem danych (Art. 6 (1) (b) RODO).
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usług pomocy technicznej (Prawnie uzasadnione interesy, Art. 6 (1) (f) RODO).

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe możemy udostępnić:

 • W obrębie grupy kapitałowej Kaspersky Lab z rygorystycznymi zasadami polityki dostępu.
 • Zewnętrznym dostawcom usług pomocy.

Twoje dane osobowe będą traktowane jako ściśle poufne i będą udostępniane tylko Dostawcom usług, którzy dostarczają nam usługi IT i zarządzania systemem.

W takich przypadkach firmy te muszą przestrzegać naszych wymagań odnośnie bezpieczeństwa i ochrony danych i nie mogą wykorzystywać danych osobowych, które od nas otrzymują, do żadnych innych celów.

PRZESYŁANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Dane osobowe dostarczane przez użytkowników do Kaspersky Lab mogą być przetwarzane w następujących krajach, w tym w krajach spoza terytorium Unii Europejskiej (EU) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które według Komisji Europejskiej nie posiadają odpowiedniego poziomu ochrony danych: EOG: Niemcy, Holandia, Francja, Grecja; poza EOG: Szwajcaria, Brazylia, Rosja, USA.

Firma Kaspersky Lab podjęła odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z normami postępowania w sprawie bezpieczeństwa i ochrony prywatności (więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.kaspersky.com/global-privacy-policy), w tym wykorzystuje standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską do przesyłania informacji osobowych w obrębie jej grup kapitałowych (te standardowe klauzule umowne można znaleźć na tej stronie), co wymaga od wszystkich grup kapitałowych ochrony informacji osobowych przetwarzanych z EOG do odpowiedniego standardu wymaganego przez prawo Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych.

Zawsze, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe do dostawcy usługi innej firmy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii (jak wyszczególniono w sekcji „Przekazywanie danych osobowych”), zgodnie z umową obligujemy dostawcę usługi innej firmy do zaimplementowania odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony informacji.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż jest to wymagane do osiągnięcia celów, w jakich są przetwarzane.

AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nasza pomoc techniczna nie wykorzystuje automatycznego podejmowania decyzji.

TWOJE PRAWA I TWOJE DANE OSOBOWE

Informujemy, że posiadasz określone prawa w związku z danymi osobowymi, które przechowujemy na Twój temat:

 • Prawo do bycia poinformowanym. Masz prawo do otrzymywania wyraźnych, jawnych i łatwo zrozumiałych informacji o sposobie, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, oraz o swoich prawach.
 • Prawo dostępu do danych. Masz prawo do żądania informacji o sposobie, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Dodatkowo, możesz żądać otrzymania kopii Danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat, a także do sprawdzenia, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Prawo do sprostowania danych. Masz zażądać poprawy danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat.
 • Prawo do usunięcia danych (Prawo do bycia zapomnianym). Daje możliwość poproszenia nas o usunięcie Twoich danych osobowych, gdy nie ma określonego powodu na dalsze ich przetwarzanie, takiego jak ustawowe okresy przechowywania.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Umożliwia poproszenie nas o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych, na przykład, gdy chcesz, żebyśmy ustalili dokładność lub powód przetwarzania danych.
 • Prawo do przenoszenia danych. Ponieważ przetwarzanie Twoich danych osobowych jest oparte na Twojej zgodzie lub odbywa się zgodnie z umową (Artykuły 6 (1) (a) i (b) RODO), możesz poprosić o uzyskanie danych osobowych, które nam dostarczyłeś, w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym ich maszynowe odczytanie oraz o przeniesienie danych osobowych do innego administratora.
 • Prawo do sprzeciwu. Masz prawo do sprzeciwu, z przyczyn odnoszących się do Twojej konkretnej sytuacji, w dowolnym momencie przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie, co jest zgodne z Artykułem 6 (1) (f) RODO (przetwarzanie danych w celach związanych z prawnie uzasadnionymi interesami). Jeśli dokonasz sprzeciwu, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że możemy wykazać ważne i uzasadnione podstawy dla przetwarzania, które są ważniejsze niż Twoje interesy, prawa i wolność, lub dla ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Prawo do wycofania zgody na ochronę danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Nie wpłynie to na zgodność z prawem w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przed wycofaniem zgody.
 • Prawo do złożenia skargi. Masz prawo do skontaktowania się z urzędem ds. ochrony danych w swoim kraju w celu złożenia skargi na nasze praktyki mające na celu ochronę danych i prywatności.

JAK KORZYSTAĆ Z UPRAWNIEŃ?

Jeśli chcesz korzystać z uprawnień, możesz w dowolnym momencie skontaktować się z nami bezpośrednio lub z naszym przedstawicielem w Unii Europejskiej: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Niemcy, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

Nie musisz wnosić opłaty za dostęp do Twoich danych osobowych (lub za korzystanie z innych uprawnień).

Możemy poprosić Ciebie o określone informacje w celu potwierdzenia Twojej tożsamości i zapewnienia Tobie prawa dostępu do danych osobowych (lub do wykorzystania innych Twoich praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej innej osobie, która nie ma praw do ich otrzymania. Możemy także skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dalszych informacji w związku z Twoim zgłoszeniem, aby przyspieszyć naszą odpowiedź.

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione prośby w ciągu jednego miesiąca. Sporadycznie może zająć nam to więcej czasu, jeśli Twoja prośba jest szczególnie złożona lub wysłałeś kilka zgłoszeń. W tym przypadku będziemy Ciebie informować na bieżąco.

ZAŻALENIA

Jeśli chcesz złożyć skargę odnośnie tego Oświadczenia o prywatności lub naszych praktyk w związku z Twoimi danymi osobowymi, skontaktuj się z nami.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza właściwe prawo o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w dowolnym momencie. Organ nadzorczy, który ma kompetencje w zakresie rozpatrzenia Twojej skargi, zależy od kraju, w którym mieszkasz.