Jak zainstalować Kaspersky Security Center na klastrze?

Ostatnia aktualizacja: 02 sierpnia 2022 ID artykułu: 15508
 
 
 
 

Ten artykuł dotyczy:

Więcej informacji dotyczących najnowszych wersji można znaleźć na stronie pomocy online.
 
 
 
 
 1. Pobierz instalator Kaspersky Security Center 11 lub Kaspersky Security Center 12.
 2. Uruchom instalator i kliknij Zainstaluj Kaspersky Security Center.
 3. Upewnij się, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania systemowe i kliknij Dalej.

Okno Sprawdzanie wymagań systemowych.

 1. Uważnie przeczytaj Umowę licencyjną użytkownika końcowego i Politykę prywatności. Jeśli zgadzasz się z warunkami, zaznacz odpowiednie pola. Kliknij Dalej.

Okno Umowy licencyjnej i Polityki prywatności z zaznaczonymi polami.

 1. Wybierz Klaster (instalacja na wszystkich węzłach klastra). Kliknij Dalej.

Okno Typ instalacji na klastrze z zaznaczonym przyciskiem Klastra.

 1. Wprowadź nazwę serwera wirtualnego (musi się różnić od nazwy klastra). Kliknij Dalej.

Okno Nazwa wirtualnego Serwera administracyjnego.

 1. Dostosuj ustawienia sieciowe serwera wirtualnego. Adres musi się różnić od adresu klastra. Kliknij Dodaj → Dalej.

Okno Szczegóły wirtualnego Serwera administracyjnego.

 1. Wybierz istniejącą grupę klastra lub utwórz nową. Kliknij Dalej.

Okno Grupa klastra z wybraną opcją Utwórz nową grupę klastra.

 1. Wybierz magazyn danych, aby zainstalować zasoby wirtualne Serwery administracyjne. Kliknij Dalej.

Okno Miejsce przechowywania danych klastra

 1. Wprowadź poświadczenia dla instalacji zdalnej. Kliknij Dalej.

Okno Konto do zdalnej instalacji z uzupełnionymi danymi uwierzytelniającymi.

 1. Wybierz składniki do zainstalowania. Kliknij Dalej.

Okno Instalacja niestandardowa z wybranymi składnikami do zainstalowania.

 1. Jeśli to konieczne, zaznacz pole Zainstaluj Kaspersky Security Center Web Console. Kliknij Dalej.

Opcja instalacji Kaspersky Security Center Web Console.

 1. Wybierz rozmiar sieci i kliknij Dalej.

Okno Rozmiar sieci z zaznaczona opcją Mniej niż 100 urządzeń w sieci.

 1. Wybierz typ serwera bazy danych. Kliknij Dalej.

Okno Serwer bazy danych z wybraną opcją Microsoft SQL Server.

 1. Wybierz serwer SQL i wprowadź nazwę bazy danych. Kliknij Dalej.

Okno Ustawienia połączenia.

 1. Wybierz tryb uwierzytelniania do łączenia się z serwerem SQL. W trybie uwierzytelniania serwera SQL wprowadź poświadczenia. Kliknij Dalej.

Okno Tryb uwierzytelniania serwera SQL.

 1. Określ konto użytkownika dla usługi Serwera administracyjnego. Kliknij Dalej.

Dane uwierzytelniające konta użytkownika dla usługi Serwera administracyjnego.

 1. Wprowadź dan e uwierzytelniające dla konta usług Kaspersky Security Center. Kliknij Dalej.

Okno Konto dla usług z uzupełnionymi danymi uwierzytelniającymi.

 1. Określ folder udostępniony, w którym będą przechowywane pakiety instalacyjne i aktualizacje. Kliknij Dalej.

Okno Folder współdzielony z wybraną opcją Utwórz folder współdzielony.

 1. Określ porty do połączenia z serwerem administracyjnym i wybierz długość klucza. Kliknij Dalej.

Okno Ustawienia połączenia z uzupełnionymi polami Port i Port SSL.

 1. Wybierz adres Serwera administracyjnego i kliknij Dalej.

Okno Adres Serwera administracyjnego z adresem wybranym na liście rozwijalnej.

 1. Wybierz wtyczki do zainstalowania. Kliknij Dalej.

Okno Wtyczki do zarządzania aplikacjami firmy Kaspersky Lab z elementami wybranymi na liście.

 1. Kliknij Zainstaluj.

Okno Gotowy do instalacji.

Kaspersky Security Center zostanie zainstalowany na klastrze.

 
 
 
 
 
Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za Twoją opinię! Dzięki Tobie możemy ulepszać nasze rozwiązania.
Dziękujemy za Twoją opinię! Dzięki Tobie możemy ulepszać nasze rozwiązania.