Konfigurowanie VPN dla kategorii stron internetowych

2 października 2023

ID 127064

Opcja niedostępna w niektórych regionach.

Domyślnie Kaspersky VPN nie nawiązuje bezpiecznego połączenia podczas otwierania stron w przeglądarce. Możesz skonfigurować aktywację VPN dla różnych kategorii stron internetowych, jeśli na komputerze jest zainstalowany i aktywowany program Kaspersky Plus lub Kaspersky Premium. Na przykład, możesz określić, czy VPN ma być włączone podczas odwiedzania stron internetowych systemów płatności lub sieci społecznościowych.

W celu skonfigurowania VPN dla kategorii stron internetowych:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Menu.
 3. Wybierz UstawieniaStrony internetowe.
 4. Kliknij przycisk Ustawienia.

  Zostanie otwarte okno Reguły łączenia ze stronami internetowymi.

 5. Wybierz kategorię strony internetowej:
  • Strony bankowości elektronicznej. Ta kategoria obejmuje strony internetowe banków.
  • Systemy płatności. Ta kategoria obejmuje strony internetowe systemów płatności.
  • Strony sklepów internetowych korzystających z płatności online. Ta kategoria obejmuje strony internetowe sprzedawców online z wbudowanymi systemami płatności.
  • Sieci społecznościowe. Ta kategoria obejmuje strony internetowe sieci społecznościowych.
 6. Wybierz działanie wyzwalane przez odwiedzenie strony internetowej należącej do tej kategorii:
  • Włącz VPN. Aplikacja aktywuje VPN podczas odwiedzania stron internetowych należących do tej kategorii.
  • Pytaj. Podczas odwiedzania jakiejkolwiek strony internetowej należącej do tej kategorii, aplikacja wyświetli zapyta, czy VPN powinno zostać nawiązane dla tej strony internetowej. W oknie przeglądarki wybierz odpowiednią akcję i zaznacz pole Zapamiętaj mój wybór dla tej strony internetowej. Aplikacja wykona wybrane działanie za każdym razem, gdy odwiedzisz tę stronę internetową. Jeśli pole jest zaznaczone, aplikacja zapamięta Twój wybór na jedną godzinę.
  • Ignoruj. Aplikacja nie nawiąże połączenia VPN podczas odwiedzania stron internetowych należących do tej kategorii.
 7. Jeśli opcja Włącz VPN została zaznaczona, na liście rozwijalnej Wybierz wskaż lokalizację serwera VPN, przez który chcesz nawiązać połączenie VPN dla tej kategorii strony internetowej.
 8. Zaznacz pole Powiadom o włączeniu, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o włączeniu bezpiecznego połączenia podczas odwiedzania stron internetowych należących do tej kategorii.

Domyślnie Kaspersky VPN Secure Connection nie wyświetla pytania o włączenie VPN, jeśli do łączenia ze stroną internetową używany jest protokół HTTPS.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.