Kako da konfigurišete VPN vezu za kategorije Web lokacija

2. oktobar 2023.

ID 127064

Nije dostupno u nekim regijama.

Kaspersky VPN podrazumevano ne ostvaruje bezbednu vezu kada otvorite Web lokacije u pregledaču. Aktiviranje VPN veze možete konfigurisati za različite kategorije Web lokacija, ukoliko je Kaspersky Plus instaliran i aktiviran na vašem računaru. Na primer, možete odrediti da li VPN veza mora biti omogućena prilikom poseta Web lokacija sistema za plaćanje ili društvenih mreža.

Da biste konfigurisali VPN vezu za izabrane kategorije Web lokacija:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. U glavnom prozoru aplikacije, kliknite na dugme Meni.
 3. Izaberite PostavkeWeb lokacije.
 4. Kliknite na dugme Postavke.

  Ovim se otvara prozor Pravila za povezivanje na Web lokacije.

 5. Izaberite kategorije Web lokacija:
  • Web lokacije banaka. Ova kategorija uključuje Web lokacije banaka.
  • Sistemi za plaćanje. Ova kategorija sadrži Web lokacije sistema za plaćanje.
  • Internet prodavnice sa Internet plaćanjem. Ova kategorija uključuje Web lokacije Internet prodavnica koje imaju ugrađene sisteme za plaćanje.
  • Društvene mreže. Ova kategorija sadrži Web lokacije društvenih mreža.
 6. Izaberite akciju koja se obavlja prilikom posete te kategorije Web lokacija:
  • Omogući VPN. Aplikacija će aktivirati VPN vezu prilikom posete te kategorije Web lokacija.
  • Upitaj. Prilikom posete bilo koje Web lokacije iz te kategorije, aplikacija će vas upitati da li je potrebno uspostaviti VPN sa ovom Web lokacijom. U prozoru pregledača, izaberite odgovarajuću akciju i obeležite polje Zapamti moj izbor za ovu Web lokaciju. Aplikacija će obaviti izabranu akciju svaki put kada posetite ovu Web lokaciju. Ukoliko polje nije obeleženo, aplikacija pamti vaš izbor narednih sat vremena.
  • Zanemari. Aplikacija neće aktivirati VPN prilikom posete te kategorije Web lokacija.
 7. Ukoliko je odabrana opcija Omogući VPN u padajućoj listi Izaberite, navedite lokaciju VPN servera putem koje želite da se uspostavi VPN veza za ovu kategoriju Web lokacija.
 8. Obeležite polje Obavesti me čim se omogući ukoliko želite da primate obaveštenja o bezbednoj vezi kada se omogući prilikom posete ove kategorije Web lokacija.

Kaspersky VPN Secure Connection podrazumevano vas ne pita da se povežete putem VPN veze ukoliko se koristi HTTPS protokol na Web lokaciji.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.