Ελληνικά
We use cookies to make your experience of our websites better. By using and further navigating this website you accept this. Detailed information about the use of cookies on this website is available by clicking on more information.
Accept and close

 

 

Πολιτική Βασικής Υποστήριξης της Kaspersky Lab (ενημερώθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2019)

 
 
 
 

1. Εισαγωγή

 
 
 
 

2. Ορισμοί

 
 
 
 

3. Προσφορά Βασικής Υποστήριξης

 
 
 
 

4. Εκτεταμένη Τεχνική Υποστήριξη

 
 
 
 

5. Γλώσσες και Ωράριο Υποστήριξης

 
 
 
 

6. Διαχείριση Περιστατικών

 
 
 
 

7. Κανάλια Υποστήριξης

 
 
 
 

8. Φόρουμ της Kaspersky Lab

 
 
 
 

9. Κύκλος Ζωής Υποστήριξης Εφαρμογών

 
 
 
 

10. Υποχρεώσεις της Kaspersky Lab

 
 
 
 

11. Υποχρεώσεις Πελάτη

 

 
 

Feedback on beta version of the
Technical support site

Please let us know what you think about the site new design, improvements we could add and any errors we need to eliminate.

Send Send

-

-

 

Como melhorar este artigo?

Não entramos em contato por e-mail nem telefone. Para suporte técnico, acesse sua Conta Pessoal.

Enviar Enviar

Obrigado pela sua opinião!

Suas sugestões ajudarão a melhorar este artigo.

OK