Δήλωση προστασίας δεδομένων για τεχνική υποστήριξη μέσω συνομιλίας, email και τηλεφώνου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

AO Kaspersky Lab στη διεύθυνση: 39A/3 Leningradskoe Shosse, Μόσχα 125212, Ρωσία (εφεξής "Kaspersky", "Kaspersky Lab", "KL" ή "εμείς").

Αν έχετε απορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του Kaspersky Lab, ή αν επιθυμείτε να ενημερώσουμε πληροφορίες ή προτιμήσεις που μας παρείχατε, επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας ή με τον εκπρόσωπο της Kaspersky στην ΕΕ μέσω e-mail ή τηλεφώνου: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Γερμανία, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ταχυδρομικώς ή μέσω email στις εξής διευθύνσεις: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Γερμανία, dpo@kaspersky.com.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα σχετίζονται με άτομο εν ζωή που μπορεί να ταυτοποιηθεί από τα δεδομένα αυτά. Η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει μόνο μέσω αυτών των στοιχείων, ή σε συνδυασμό με οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες βρίσκονται στην κατοχή του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ή είναι πιθανόν να βρεθούν στην κατοχή του. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ).

ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

 • Για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης.
 • Για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας ή/και για την καλύτερη κατανόηση αιτημάτων μέσω της σύγκρισης με παλαιότερες συνομιλίες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων σας:

 • Όνομα
 • Διεύθυνση email
 • Στατική διεύθυνση IP
 • Ώρα και ημερομηνία επικοινωνίας με επαφή εξυπηρέτησης πελατών μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής συνομιλίας, email, δελτίου
 • Περιεχόμενα δεδομένα τηλεφωνικής επαφής, ηλεκτρονικής συνομιλίας, email, δελτίου
 • Ο αριθμός τηλεφώνου σας (μόνο σε περίπτωση υποστήριξης μέσω τηλεφώνου)
 • Καταγραφές των κλήσεων του πελάτη
 • Εγγραφές απομακρυσμένων περιόδων λειτουργίας πελατών
 • Απεσταλμένα αρχεία
 • Ονόματα προσαρτημένων συσκευών στην πύλη My Kaspersky
 • Κωδικός ενεργοποίησης, αριθμός άδειας χρήσης των προϊόντων Kaspersky
 • Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, εάν χρειάζεται να επιστραφεί το τίμημα κάποιας αγοράς μέσω τραπεζικής μεταφοράς
 • Διεύθυνση τιμολόγησης
 • Πρώτα 6 και τελευταία 4 ψηφία της πιστωτικής κάρτας σας
 • Πληροφορίες σχετικά με παραγγελίες από ηλεκτρονικά καταστήματα Kaspersky
 • Χώρα και γεωεντοπισμός
 • Ονόματα χρήστη μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε Twitter/Facebook/Google Play Store/Apple App Store/Huawei store (σε περίπτωση αιτημάτων μέσω αυτών των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης)

Λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η νομική βάση στην οποία στηριζόμαστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ της Kaspersky και του υποκειμένου των δεδομένων (Άρθρο 6 (1) (β) του ΓΚΠΔ).
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση υπηρεσιών υποστήριξης (Έννομα συμφέροντα, Άρθρο 6 (1) (στ) του ΓΚΠΔ).

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Εντός του Ομίλου Εταιρειών Kaspersky Lab με βάση αυστηρή πολιτική σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης.
 • Σε Εξωτερικούς Παρόχους Υπηρεσιών Υποστήριξης.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αντιμετωπίζονται ως αυστηρώς απόρρητα και θα χρησιμοποιούνται από κοινού μόνο με Παρόχους Υπηρεσιών που μας παρέχουν υπηρεσίες Πληροφορικής (IT) και διαχείρισης συστημάτων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτές οι εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις μας όσον αφορά το απόρρητο και την ασφάλεια και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν από εμάς για οποιονδήποτε άλλον σκοπό.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από χρήστες στην Kaspersky Lab μπορούν να υποστούν επεξεργασία στις ακόλουθες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που δεν θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχουν ικανοποιητικά επίπεδα προστασίας δεδομένων: ΕΟΧ: Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, εκτός ΕΟΧ: Ελβετία, Βραζιλία, Ρωσία, ΗΠΑ.

Η Kaspersky Lab έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας βάσει των βέλτιστων πρακτικών ασφάλειας και απορρήτου (περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο https://www.kaspersky.com/global-privacy-policy), συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεταφορές προσωπικών πληροφοριών μεταξύ των εταιρειών του ομίλου (μπορείτε να βρείτε αυτές τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες στον εξής σύνδεσμο), που απαιτούν από όλες τις εταιρείες του ομίλου να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία εντός ΕΟΧ σύμφωνα με πρότυπα ισοδύναμα με αυτά που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων.

Όπου χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα από κοινού με τρίτο πάροχο υπηρεσιών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας (όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα με τίτλο "Κοινή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων"), υποχρεώνουμε με σύμβαση τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών να εφαρμόζει ικανοποιητικά μέτρα διαφύλαξης των δεδομένων σας.

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δεν διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είναι ευλόγως απαραίτητο για να επιτύχουμε τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η τεχνική υποστήριξή μας δεν χρησιμοποιεί την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς:

 • Δικαίωμα στην ενημέρωση. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και σχετικά με τα δικαιώματά σας.
 • Δικαίωμα πρόσβασης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς και να ελέγξετε αν η επεξεργασία γίνεται νόμιμα.
 • Δικαίωμα σε διόρθωση. Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς.
 • Δικαίωμα σε διαγραφή (Δικαίωμα στη λήθη). Σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικά δεδομένα σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει εύλογη αιτία, όπως νομική υποχρέωση διατήρησης, για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.
 • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας. Σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για παράδειγμα αν θέλετε να εξακριβωθεί η ακρίβειά τους ή ο λόγος επεξεργασίας τους.
 • Δικαίωμα στη μεταφορά δεδομένων. Εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συναίνεσή σας ή σε σύμβαση (Άρθρα 6 (1) (α) και (β) του ΓΚΠΔ), μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρείχατε σε δομημένη, συνηθισμένη και μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή και να γίνει αποστολή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα σε ένσταση. Έχετε το δικαίωμα να διαφωνήσετε, για λόγους που αφορούν την κατάστασή σας, ανά πάσα στιγμή με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν με βάση το Άρθρο 6 (1) (στ) του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων). Αν διαφωνήσετε, δεν θα επεξεργαζόμαστε στο εξής τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να παρουσιάσουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας, ή για την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα στην απόσυρση της συναίνεσης στην προστασία δεδομένων. Αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων πριν από την απόσυρση της συναίνεσης.
 • Δικαίωμα σε υποβολή καταγγελίας. Έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας σας προκειμένου να υποβάλετε καταγγελία κατά των πρακτικών μας για την προστασία δεδομένων και απορρήτου.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας ή με τον εκπρόσωπό μας στην ΕΕ: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Γερμανία, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

Κατά κύριο λόγο, δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο τέλος για να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματα).

Ενδέχεται να χρειαστεί να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες, ώστε να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμα πρόσβασής σας στα προσωπικά σας δεδομένα (ή άσκησης οποιουδήποτε από τα άλλα δικαιώματά σας). Πρόκειται για μέτρο ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα γνωστοποιηθούν σε άτομα που δεν έχουν δικαίωμα να τα λάβουν. Ενδέχεται επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας, ώστε να επισπεύσουμε την απάντησή μας.

Προσπαθούμε να απαντάμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματά σας εντός ενός μήνα. Ενίοτε, ενδέχεται να χρειαστούμε διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, αν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα σύνθετο ή εάν έχετε υποβάλει περισσότερα από ένα αιτήματα. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας ενημερώνουμε τακτικά.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Αν θέλετε να διατυπώσετε τα παράπονά σας σχετικά με αυτή τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων ή με τις πρακτικές μας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ανά πάσα στιγμή. Το ποια εποπτική αρχή είναι αρμόδια για να δεχτεί την καταγγελία σας μπορεί να εξαρτάται από τη χώρα όπου διαμένετε.