Režim igranja

3. oktobar 2023.

ID 70774

Kada se Kaspersky aplikacija pokrene u režimu celog ekrana zajedno sa drugim aplikacijama (obično su to računarske igre), može doći do sledećih problema:

  • Smanjenje performansi u aplikacijama ili igrama usled nedostatka sistemskih resursa;
  • Prozori obaveštenja Kaspersky aplikacije mogu da ometaju korisnika u toku igre.

Da biste izbegli ručno menjanje postavki Kaspersky aplikacije svaki put kada pokrećete režim celog ekrana, na raspolaganju vam je Režim igranja. Ukoliko se Režim igranja koristi, a vi se igrate ili radite sa aplikacijama koje zahtevaju rad u režimu celog ekrana, Kaspersky aplikacija ne pokreće zadatke analiziranja i ažuriranja, a ne prikazuje ni obaveštenja.

Da biste omogućili Režim igranja:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. Kliknite na Dugme Postavke u donjem delu glavnog prozora.

    Ovim se otvara prozor Postavke.

  3. Pođite u Postavke performansiOptimizacija performansi računara.
  4. Obeležite polje Režim igranja.

Možete i da obeležite polje Režim bez uznemiravanja. U ovom režimu nećete videti obaveštenja ukoliko aktivno radite u određenim aplikacijama. Pored toga, zadaci analiziranja i ažuriranja se neće pokretati.

Sve dok je omogućen režim igranja ili režim bez uznemiravanja, nećete videti obaveštenja od Kaspersky VPN Secure Connection i Kaspersky Password Manager aplikacije koja je instalirana na istom uređaju.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.