Spelläge

3 oktober 2023

ID 70774

När Kaspersky-programmet körs i fullskärmsläge tillsammans med vissa andra program (särskilt datorspel) kan följande problem uppstå:

  • Prestandan för programmet eller spelet minskar på grund av brist på systemresurser;
  • Meddelandefönster i Kaspersky-programmet distraherar användaren i spelet;

För att slippa behöva ändra inställningarna för Kaspersky-programmet manuellt varje gång som du växlar till helskärmsläge, kan du använda Spelläge. Om Spelläge används och du spelar eller arbetar med program i helskärmsläge, kommer Kaspersky-programmet inte att köra några sökningar eller uppdateringar och visar heller inga meddelanden.

För att aktivera Spelläge:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. Klicka på Knappen Inställningar i den nedre delen av huvudfönstret.

    Detta öppnar fönstret Inställningar.

  3. Gå till PrestandainställningarDatorns prestandaoptimering.
  4. Markera kryssrutan Spelläge.

Du kan också markera kryssrutan Stör ej-läge. I det här läget ser du inte meddelanden om du aktivt arbetar i vissa program. Genomsöknings- och uppdateringsuppgifter startas inte heller.

Så länge som Spelläge eller Stör ej är aktiverat, kommer du inte att se meddelanden från Kaspersky VPN Secure Connection och Kaspersky Password Manager installerat på samma enhet.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.