Kako da pristupite datotekama sačuvanim u tajnom sefu

3. oktobar 2023.

ID 84612

Da biste pristupili datotekama sačuvanim u tajnom sefu:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. Pođite do odeljka Privatnost.
  3. U pododeljku Tajni sef, kliknite na dugme Već imam tajni sef.

    Ovim se otvara prozor Tajni sef.

  4. Kliknite na Otključaj pored tajnog sefa.
  5. Unesite lozinku i kliknite na dugme Otvori u Windows Explorer.

Datoteke sačuvane u tajnom sefu pojaviće se u Explorer prozoru. Datoteke možete po potrebi da uređujete ili da dodate nove datoteke i ponovo zatvorite tajni sef.

Ukoliko pokušate da otvorite tajni sef koji ste preimenovali, može doći do greške. Da biste to izbegli, preporučujemo da otvorite tajni sef koji želite da preimenujete, izvadite podatke i napravite novi tajni sef sa tim podacima, dajući mu drugo ime.

Ponekad otvaranje tajnih sefova napravljenih u drugim Kaspersky aplikacijama može da iziskuje konvertovanje tajnih sefova iz starog u novi format. Kada pokušate da otvorite tajni sef u interfejsu Kaspersky aplikacije, Kaspersky aplikacija će vam preporučiti konverziju ukoliko je potrebno.

Konverzija tajnog sefa u novi format može da potraje duže vreme, a to zavisnosti od veličine tajnog sefa.

Ukoliko prilikom uklanjanja Kaspersky aplikacije, u prozoru Sačuvajte sledeće podatke na ovaj računar radi ponovnog korišćenja polje Operativne postavke aplikacije nije obeleženo, a polje Tajni sef jeste obeleženo, sledeći put kada instalirate trenutnu ili narednu verziju Kaspersky aplikacije, biće potrebno da ručno dodate sefove klikom na vezu Već imam tajni sef u prozoru Tajni sef.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.