Åtkomst till filer som lagras i ett hemligt valv

3 oktober 2023

ID 84612

Åtkomst till filer som lagras i ett hemligt valv:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. Gå till avsnittet Integritet.
  3. I blocket Hemligt valv, klicka på knappen Jag har redan ett hemligt valv.

    Detta öppnar fönstret Hemligt valv.

  4. Klicka på Öppna bredvid ditt hemliga valv.
  5. Ange lösenordet och klicka på knappen Visa i Utforskaren.

Filer som lagras i det hemliga valvet visas i Utforskaren. Du kan redigera filerna efter behov eller lägga till nya filer och stänga det hemliga valvet igen.

Att försöka öppna ett hemligt valv som du har bytt namn på kan orsaka ett fel. För att undvika detta rekommenderar vi att du öppnar det hemliga valvet du vill byta namn på, extraherar dina data och skapar ett nytt hemligt valv med dessa data och ger det ett annat namn.

Ibland kan öppning av hemliga valv skapade i andra Kaspersky-program kräva att de hemliga valven konverteras från det gamla formatet till det nya formatet. När du försöker öppna ett hemligt valv i Kaspersky-programgränssnittet kommer Kaspersky-programmet att föreslå konvertering om det behövs.

Konverteringen av hemligt valv till det nya formatet kan ta lång tid, beroende på det hemliga valvets storlek.

Om, när du tar bort Kaspersky-programmet, i fönstret Spara följande data på den här datorn för återanvändning, kryssrutan Programmets användarinställningar är avmarkerad och kryssrutan Hemligt valv är markerad, nästa gång du installerar den nuvarande eller framtida versionen av Kaspersky-programmet måste du lägga till de hemliga valven manuellt genom att klicka på länken Jag har redan ett hemligt valv i fönstret Hemligt valv.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.