Slik får du tilgang til filer som er lagret i et hemmelig hvelv

3. oktober 2023

ID 84612

Slik får du tilgang til filer som er lagret i et hemmelig hvelv:

  1. Åpne hovedvinduet.
  2. Gå til delen Personvern.
  3. I blokken Hemmelig hvelv klikker du på Jeg har allerede et hemmelig hvelv-knappen.

    Vinduet Hemmelig hvelv vil da åpne.

  4. Klikk Lås opp ved siden av det hemmelige hvelvet.
  5. Angi passordet, og klikk deretter på knappen Åpne i Windows Utforsker.

Filene som er lagret i det hemmelige hvelvet, vises i Utforsker-vinduet. Du kan redigere filene ved behov, eller legge til nye filer og lukke det hemmelige hvelvet igjen.

Det kan oppstå en feil hvis du prøver å åpne et hemmelig hvelv som du har gitt nytt navn. For å unngå dette, anbefaler vi at du åpner det hemmelige hvelvet du vil døpe om og henter ut dataene, for så å opprette et nytt hemmelig hvelv med disse dataene og gi det et annet navn.

Noen ganger kan åpning av hemmelige hvelv opprettet i andre Kaspersky-programmer kreve konvertering av hemmelige hvelv fra det gamle formatet til det nye. Når du prøver å åpne et hemmelig hvelv i Kaspersky-programmets grensesnitt, vil Kaspersky-programmet foreslå konvertering om nødvendig.

Konvertering av et hemmelig hvelv til det nye formatet kan ta lang tid, avhengig av størrelsen på det hemmelige hvelvet.

Hvis avmerkingsboksen Programmets driftsinnstillinger er deaktivert i vinduet Lagre følgende data på denne datamaskinen for senere bruk når du fjerner programmet, og avmerkingsboksen Hemmelig hvelv er aktivert, må du legge til de hemmelige hvelvene manuelt ved å klikke på Jeg har allerede et hemmelig hvelv i vinduet Hemmelig hvelv neste gang du installerer den nåværende eller fremtidige versjonen av Kaspersky-programmet.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.