Ponovno učitavanje neograničene verzije Kaspersky VPN Secure Connection

20. jul 2023.

ID 183847

Ukoliko ste prethodno kupili pretplatu za neograničenu verziju Kaspersky VPN Secure Connection, možete je ponovo učitati kada Kaspersky VPN Secure Connection bude instaliran na novom uređaju ili ponovo instaliran na postojećem uređaju.

Ukoliko imate My Kaspersky nalog, pretplata je povezana sa vašim nalogom. Prijavite se na vaš My Kaspersky nalog pre nego što učitate kupljenu pretplatu.

Ukoliko nemate My Kaspersky nalog, pretplata je povezana sa vašim Google Play nalogom. Možete ponovo da učitate poslednju kupovinu u Google Play prodavnici za uređaj sa Android operativnim sistemom. Ukoliko ste pretplatu kupili sa drugog kanala, ona se može ponovo učitati samo na Android uređaju putem My Kaspersky.

Da biste učitali pretplatu za neograničenu verziju Kaspersky VPN Secure Connection:

  1. Otvorite Kaspersky VPN Secure Connection.
  2. U donjem delu prozora sa licencama dodirnite Vrati kupovinu.

    Aplikacija proverava vašu kupovinu u Google Play prodavnici i ukoliko je kupovina potvrđena, biće vam omogućena neograničena verzija Kaspersky VPN Secure Connection aplikacije.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.