Khôi phục phiên bản không giới hạn của Kaspersky VPN Secure Connection

20 Tháng Bảy, 2023

ID 183847

Nếu trước đây bạn đã mua gói đăng ký phiên bản không giới hạn của Kaspersky VPN Secure Connection, bạn có thể khôi phục gói đăng ký đó khi Kaspersky VPN Secure Connection được cài đặt trên một thiết bị mới hoặc được cài đặt lại trên thiết bị có sẵn.

Nếu bạn có tài khoản My Kaspersky, gói đăng ký sẽ được liên kết với tài khoản của bạn. Đăng nhập vào tài khoản My Kaspersky trước khi khôi phục gói đăng ký của bạn.

Nếu bạn không có tài khoản My Kaspersky, gói đăng ký sẽ được liên kết với tài khoản cửa hàng Google Play của bạn. Bạn có thể khôi phục giao dịch mua gần đây nhất trong cửa hàng Google Play cho thiết bị chạy hệ điều hành Android. Nếu bạn đã mua gói đăng ký của mình từ kênh bán hàng khác, bạn chỉ có thể khôi phục giao dịch mua đó trên Android bằng cách sử dụng My Kaspersky.

Để khôi phục một gói đăng ký sử dụng phiên bản không giới hạn của Kaspersky VPN Secure Connection:

  1. Mở Kaspersky VPN Secure Connection.
  2. Ở phần bên dưới của màn hình giấy phép, chạm vào Khôi phục đơn hàng.

    Ứng dụng sẽ kiểm tra giao dịch mua của bạn trong cửa hàng Google Play và nếu giao dịch mua được xác minh, phiên bản không giới hạn của Kaspersky VPN Secure Connection sẽ được kích hoạt.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.