Osnovni podaci o razdeljenom tunelovanju

20. jul 2023.

ID 241774

Razdeljeno tunelovanje vam omogućava da odaberete koje aplikacije neće koristiti VPN prilikom povezivanja sa internetom. Kada se uspostavi VPN veza, sve aplikacije koje dodate na listu „Aplikacije koje nikada ne koriste VPN“ u razdeljenom tunelovanju će se povezati sa internetom bez korišćenja VPN-a. Sve ostale aplikacije na uređaju će se povezati preko VPN-a.

Ovo može biti korisno za aplikacije koje su nestabilne ili čak prestaju da rade kada se uspostavi VPN veza, kao što su bankarske ili aplikacije za e-poštu, aplikacije za razmenu poruka, usluge dostave itd.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.