Giới thiệu về Phân tách kênh truyền tải

20 Tháng Bảy, 2023

ID 241774

Phân tách kênh truyền tải cho phép bạn chọn ứng dụng nào sẽ không sử dụng VPN khi kết nối với internet. Khi kết nối VPN được thiết lập, tất cả các ứng dụng trong danh sách “Ứng dụng không bao giờ sử dụng VPN” của tính năng Phân tách kênh truyền tải sẽ kết nối với internet mà không sử dụng VPN. Tất cả các ứng dụng khác trên thiết bị của bạn sẽ kết nối thông qua VPN.

Điều này có thể hữu ích cho các ứng dụng không ổn định hoặc thậm chí ngừng hoạt động khi thiết lập kết nối VPN, chẳng hạn như ứng dụng ngân hàng hoặc email, trình nhắn tin, dịch vụ giao hàng, v.v.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.