Kaspersky Free for Android

Om genomsökning

24 augusti 2023

ID 71790

Du kan sätta igång följande typer av genomsökningar:

 • Fullständig sökning

  Kaspersky-appen genomsöker hela enhetens filsystem. En fullständig sökning hjälper till att skydda personuppgifter och pengar, upptäcker och eliminerar hot på din enhet (i både installerade appar och installationspaket). En fullständig genomsökning upptäcker annonsprogram och appar som inkräktare kan använda för att skada din enhet eller utnyttja dina personliga data.

  Kaspersky rekommenderar att du kör en full genomsökning av din enhet en gång i veckan för att se till att dina privata data är säkra. Du kan konfigurera regelbunden genomsökning om du inte vill starta en genomsökning manuellt:

  • Veckovis genomsökning. I den kostnadsfria versionen genomsöker Kaspersky-appen automatiskt alla filer på din enhet högst en gång i veckan. Appen väljer en smart tid som inte stör din användning av enheten för den automatiska genomsökningen. Du kan inte inaktivera den här genomsökningen eller schemalägga tid för genomsökningen. Om du har en prenumeration finns en mer avancerad version av denna genomsökning tillgänglig som en del av Automatiskt antivirus.
  • Schemalagd genomsökning av alla filer. Om du har en prenumeration kan du ställa in ett schema för genomsökning av alla filer på din enhet.
 • Snabbgenomsökning

  Kaspersky-appen genomsöker endast installerade program. Om du använder gratisversionen rekommenderar Kaspersky att du kör en snabbsökning varje gång du installerar en ny app.

  Om du inte vill starta en genomsökning manuellt och du har en prenumeration kan du konfigurera en schemalagd genomsökning av installerade appar.

 • Genomsöka särskilda filer och mappar

På grund av tekniska begränsningar kan programmet inte genomsöka arkiv som är 4 GB eller större. Programmet hoppar över dessa arkiv vid genomsökning. Appen meddelar inte om sådana arkiv har hoppats över.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.