Kaspersky Free for Android

Så här gör du om din mobila enhet tappas bort eller blir stulen

24 augusti 2023

ID 95353

Om din mobila enhet tappas bort eller blir stulen kan du låsa enheten och försöka hitta den. Om det är omöjligt att hämta enheten kan du radera alla data från den. Du kan fjärrhantera enheten genom att skicka kommandon till enheten från My Kaspersky.

Fjärrhantering i My Kaspersky av en enhet som har tappats bort eller stulits stöds endast på mobila enheter som kör Kaspersky-appen. Du måste först ställa in stöldskyddsfunktionen i appen för att skydda din enhet. För att den mobila enheten ska ta emot kommandon måste enheten vara påslagen och ansluten till Internet. Mer information finns i apphjälpen på Kaspersky Online Help.

Så här skickar du ett kommando till din mobila enhet:

 1. Gå till avsnittet Enheter.
 2. Klicka på den mobila enheten det gäller.

  Ett fönster öppnas för att hantera den mobila enheten.

 3. Klicka på knappen <namn på kommandot>.
 4. Bekräfta åtgärden.

  Status och resultat för kommandokörningen visas i historikavsnittet för stöldskydd.

Du kan skicka följande kommandon till den mobila enheten:

 • Lås och lokalisera

  Detta kommando låser den mobila enheten och lokaliserar den med GPS och GSM. Platsen för den mobila enheten visas på kartan i resultatavsnittet. Platskoordinaterna skickas dessutom till den e-postadress som angetts i dina kontoinställningar. Du kan också ange texten som ska visas på den låsta mobila enhetens skärm.

 • Alarm

  Detta kommando låser din mobila enhet och aktiverar ett larm på enheten, även när ljudet på enheten är avstängt. Du kan också ange texten som ska visas på den låsta mobila enhetens skärm.

 • Mugshot

  Med det här kommandot kan du låsa din mobila enhet och ta en bild av personen som för närvarande använder din enhet. Du kan bara ta emot ansiktsbilder från mobila enheter som har en kamera fram. Det här kommandot kan inte köras på enheter som saknar kamera fram. Du kan se de mottagna ansiktsbilderna i resultatavsnittet. Du kan också ange texten som ska visas på den låsta mobila enhetens skärm.

  Så här ser du mottagna ansiktsbilder

  Ansiktsbilder kan inte tas i Tyskland på grund av lokal lagstiftning. Enheten är bara låst.

 • Rensa alla data

  Detta kommando raderar alla data som lagras på din mobila enhet. Den mobila enheten återställs till fabriksinställningarna.

  Om du skickar kommandot Rensa alla data till en mobil enhet raderas även Kaspersky-appen när kommandot körs. Den mobila enheten kan inte ta emot fler fjärrkommandon.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.