Kaspersky Security Cloud for Windows

Lösenordsskydda åtkomst till hanteringsfunktionerna för Kaspersky Security Cloud

30 november 2021

ID 70756

En viss dator kan delas av många olika användare med olika grader av erfarenhet och datorvana. Om olika användare har obegränsad tillgång till Kaspersky Security Cloud och dess inställningar kan detta äventyra nivån på datorsäkerheten.

För att begränsa åtkomsten till programmet kan du definiera ett administratörslösenord för KLAdmin-kontot. Den här användaren har obegränsade rättigheter att hantera och ändra inställningarna för Kaspersky Security Cloud och att tilldela åtkomstbehörigheter för program till andra användare. När du har skapat ett lösenord för KLAdmin kan du tilldela åtkomstbehörigheter för program till olika användare eller användargrupper.

Så här skapar du ett administratörslösenord för KLAdmin för Kaspersky Security Cloud:

 1. Öppna programmets huvudfönster.
 2. Klicka på knappen Inställningar 2019.png i den nedre delen av fönstret.

  Fönstret Inställningar öppnas.

 3. Välj avsnittet Gränssnitt.
 4. Dra reglaget för Lösenordsskydd till .
 5. I fönstret som öppnas fyller du i fälten Användarnamn (KLAdmin rekommenderas), Ange lösenord och Bekräfta lösenord.

  Tips för att skapa ett starkt lösenord:

  • Lösenordet måste innehålla minst åtta och högst 128 tecken.
  • Lösenordet innehåller minst en siffra.
  • Lösenordet innehåller både gemener och versaler.
  • Lösenordet måste innehålla minst ett specialtecken (till exempel: ! @ # $% ^ & *).
 6. Klicka OK.

Ett bortglömt lösenord kan inte återskapas. Om du har glömt ditt lösenord, kontakta den tekniska supporten för att återställa tillgången till inställningarna för Kaspersky Security Cloud.

Användaren KLAdmin kan tilldela behörigheter till följande användare och användargrupper:

 • Användargruppen Alla. Denna grupp inkluderar alla användare i operativsystemet. Om du ger den här gruppen behörighet att utföra en viss åtgärd kan gruppanvändare alltid utföra den här åtgärden. Det gäller även om en viss användare eller en användargrupp som tillhör gruppen Alla inte har individuell behörighet att utföra åtgärden. Som standard får medlemmar i gruppen Alla inte utföra några åtgärder.
 • <system user>. Som standard får den valda användaren inte utföra några åtgärder. Det innebär att du uppmanas att ange ditt lösenord för KLAdmin-kontot, när du försöker utföra en förbjuden åtgärd.

Så här lägger du till en användare eller användargrupp

Så här redigerar du behörigheter för en användare eller användargrupp

Så här tillåter du en åtgärd för en individuell användare eller användargrupp

Så här förbjuder du en åtgärd för en enskild användare eller användargrupp

Programmet ber dig att ange ett lösenord, när du försöker utföra någon åtgärd från listan i fönstret Lägg till behörighet för en användare eller grupp. Ange användarnamnet och lösenordet för det aktuella användarkontot i lösenordsfönstret. Åtgärden utförs om det angivna kontot har behörighet att utföra den här åtgärden. I lösenordsfönstret kan du ange det tidsintervall under vilket användaren inte behöver ange lösenordet igen.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.