Làm thế nào để đặt mật khẩu bảo vệ cho các chức năng quản lý của Kaspersky Security Cloud

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 70756

Một máy tính duy nhất có thể được chia sẻ bởi nhiều người dùng với các mức độ kinh nghiệm và trình độ máy tính khác nhau. Không giới hạn hoạt động truy nhập của nhiều người dùng khác nhau vào Kaspersky Security Cloud và các thiết lập của Kaspersky Total Security có thể có hại cho mức bảo mật của máy tính.

Để hạn chế quyền truy cập ứng dụng, bạn có thể xác định mật khẩu quản trị viên cho tài khoản KLAdmin. Người dùng này có quyền không giới hạn để quản lý và sửa đổi thiết lập của Kaspersky Security Cloud cũng như chỉ định quyền truy cập ứng dụng cho người dùng khác. Sau bạn khi tạo mật khẩu cho KLAdmin, bạn có thể gán quyền truy cập ứng dụng cho nhiều người dùng hoặc nhóm người dùng khác nhau.

Để tạo mật khẩu quản trị viên KLAdmin cho Kaspersky Security Cloud:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút Settings 2019.png ở phần dưới của cửa sổ.

  Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

 3. Chọn mục Giao diện.
 4. Chuyển nút bật/tắt Mật khẩu bảo vệ thành Bật.
 5. Trong cửa sổ được mở, hãy điền vào các trường Tên người dùng (khuyến nghị sử dụng KLAdmin), Nhập mật khẩu và Xác nhận mật khẩu.

  Mẹo để tạo mật khẩu mạnh:

  • Mật khẩu phải chứa ít nhất 8 ký tự và tối đa 128 ký tự.
  • Mật khẩu phải chứa ít nhất một chữ số.
  • Mật khẩu phải chứa cả chữ thường và chữ hoa.
  • Mật khẩu phải chứa ít nhất một ký tự đặc biệt (ví dụ: ! @ # $ % ^ & *).
 6. Bấm OK.

Quên mật mã không thể được phục hồi. Nếu bạn đã quên mật khẩu của bạn, hãy liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật để khôi phục lại quyền truy cập vào các cài đặt Kaspersky Security Cloud.

Người dùng KLAdmin có thể gán quyền cho những người dùng và nhóm người dùng sau:

 • Nhóm người dùng Mọi người. Nhóm này bao gồm tất cả những người dùng của hệ điều hành. Nếu bạn cấp quyền cho nhóm này để thực hiện một hành động cụ thể, thì người dùng trong nhóm sẽ luôn được phép thực hiện hành động này, ngay cả khi một người dùng cụ thể hoặc một nhóm người dùng thuộc nhóm người dùng Mọi người không có quyền cá nhân để thực hiện hành động. Theo mặc định, các thành viên của nhóm Mọi người không được phép thực hiện bất kỳ hành động nào.
 • <Người dùng hệ thống>. Theo mặc định, người dùng đã chọn không được phép thực hiện bất kỳ hành động nào. Điều này có nghĩa là khi bạn cố gắng thực hiện một hành động bị cấm, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu tài khoản KLAdmin của mình.

Cách thêm người dùng hoặc nhóm người dùng

Cách chỉnh sửa quyền cho một người dùng hoặc một nhóm người dùng

Cách cho phép một hành động đối với một người dùng cá nhân hoặc một nhóm người dùng

Cách cấm một hành động đối với một người dùng cá nhân hoặc nhóm người dùng

Khi bạn cố gắng thực hiện bất kỳ hành động nào từ danh sách trong cửa sổ Thêm các quyền cho một người dùng hoặc một nhóm, chương trình sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu. Trong cửa sổ mật khẩu, nhập tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản người dùng hiện tại. Hành động sẽ được thực hiện nếu tài khoản được chỉ định có quyền thực hiện hành động này. Trong cửa sổ mật khẩu, bạn có thể chỉ định khoảng thời gian mà người dùng sẽ không phải nhập lại mật khẩu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.