วิธีการป้องกันการเข้าถึงฟังก์ชันการจัดการ Kaspersky Security Cloud ด้วยรหัสผ่าน

30 พฤศจิกายน 2564

ID 70756

คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องอาจมีผู้ใช้ร่วมกันหลายคน ซึ่งแต่ละคนก็จะมีระดับประสบการณ์และการใช้คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน การเข้าใช้งาน Kaspersky Security Cloud และการตั้งค่าโดยไม่มีข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่แตกต่างกันอาจทำให้ระดับความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ลดลง

เพื่อจำกัดการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน คุณสามารถตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบสำหรับปัญชีผู้ใช้ KLAdmin ผู้ใช้รายนี้มีสิทธิ์ไม่จำกัดในการจัดการ และแก้ไขการตั้งค่าของ Kaspersky Security Cloud และกำหนดการอนุณาตเข้าถึงแอปพลิเคชันให้กับผู้ใช้รายอื่น หลังจากที่คุณตั้งรหัสผ่านสำหรับ KLAdmin คุณจะสามารถกำหนดการอนุญาตเข้าถึงแอปพลิเคชันให้กับผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลาย

เพื่อตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ KLAdmin สำหรับ Kaspersky Security Cloud:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. คลิกปุ่ม Settings 2019.png ที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

  หน้าต่าง การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 3. เลือกส่วน อินเทอร์เฟส
 4. เปลี่ยน ป้องกันด้วยรหัสผ่าน เป็น เปิด
 5. ในหน้าต่างที่เปิดนั้นให้กรอกช่อง ชื่อผู้ใช้ (แนะนำขื่อ KLAdmin), ป้อนรหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน

  เคล็ดลับการสร้างรหัสผ่านที่แข็งแกร่ง

  • รหัสผ่านต้องมีอักขระอย่างน้อยแปดตัวและไม่เกิน 128 ตัว
  • รหัสผ่านต้องมีตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งเลข
  • รหัสผ่านต้องมีทั้งตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
  • รหัสผ่านต้องมีอักขระพิเศษอย่างน้อยหนึ่งตัว (ตัวอย่างเช่น ! @ # $ % ^ & *)
 6. คลิก ตกลง

ไม่สามารถกู้คืนรหัสผ่านที่ลืมได้ ถ้าลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อช่วยกู้การเข้าใช้งานการตั้งค่า Kaspersky Security Cloud

ผู้ใช้ KLAdmin สามารถกำหนดการอนุญาตให้กับผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้ต่อไปนี้

 • กลุ่มผู้ใช้ Everyone กลุ่มนี้รวมถึงผู้ใช้ทั้งหมดของระบบปฏิบัติการ หากคุณอนุญาตให้กลุ่มนี้ดำเนินการทำงานเฉพาะ ผู้ใช้กลุ่มนี้จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทำงานนี้เสมอ แม้ว่าผู้ใช้เฉพาะหรือกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ใช้ Everyone ไม่ได้รับการอนุญาตในการดำเนินการทำงานก็ตาม ตามค่าเริ่มต้น สมาชิกของกลุ่ม Everyone จะไม่ได้รับอนุญาตในการดำเนินการทำงานใดๆ
 • <ผู้ใช้ระบบ> ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ที่ถูกเลือกจะไม่ได้รับอนุญาตในการดำเนินการทำงานใดๆ นั่นหมายความว่าเมื่อคุณพยายามดำเนินการทำงานที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องใส่รหัสผ่านบัญชี KLAdmin ของคุณ

วิธีเพิ่มผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้

วิธีแก้ไขสิทธิสำหรับผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้

วิธีอนุญาตการดำเนินการสำหรับผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้แต่ละคน

วิธีขัดขว้างการดำเนินการสำหรับผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้แต่ละคน

เมื่อคุณพยายามดำเนินการทำงานใดๆ ก็ตามตามรายการในหน้าต่าง เพิ่มการอนุญาตสำหรับผู้ใช้หรือกลุ่ม โปรแกรมจะขอให้คุณใส่รหัสผ่าน ในหน้าต่างรหัสผ่าน กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ปัจจุบัน การดำเนินการจะทำงาน หากบัญชีที่ระบุได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทำงานนี้ ในหน้าต่างรหัสผ่าน คุณสามารถระบุระยะเวลาที่ผู้ใช้จะไม่ต้องใส่รหัสผ่านอีกครั้ง

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง