เวอร์ชันไม่จำกัดของ Kaspersky VPN

28 กันยายน 2566

ID 140375

เมื่อใช้เวอร์ชันจำกัด

  • คุณสามารถใช้จำนวนของปริมาณการใช้งานที่จำกัดต่อวันได้
  • คุณไม่สามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์เสมือนได้ เซิร์ฟเวอร์เสมือนเลือกโดยอัตโนมัติ

เมื่อใช้เวอร์ชันไม่จำกัด

  • คุณจะใช้งานการรับส่งข้อมูลที่ปลอดภัยรายวันได้แบบไม่จำกัดใน 5 อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ My Kaspersky เดียวกัน ไม่ว่าจะในอุปกรณ์ประเภทใด (Android หรือ iOS) หากคุณซื้อการสมัครสมาชิกในแอป คุณสามารถใช้การสมัครสมาชิกบนอุปกรณ์อื่นๆ ได้เช่นกัน ใน My Kaspersky คุณสามารถเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้เวอร์ชันไม่จำกัด สำหรับรายละเอียด ดู ความช่วยเหลือ My Kaspersky
  • คุณสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์เสมือนใดๆ และปรากฏบนอินเทอร์เน็ตเป็นผู้เข้าเยี่ยมชมจากประเทศใดๆ ที่อยู่ในรายการ

ในการใช้เวอร์ชันไม่จำกัด คุณต้องซื้อการสมัครสมาชิก Kaspersky VPN คุณจะซื้อหรือต่ออายุการสมัครสมาชิกจากแอป

การเชื่อมต่อกับ My Kaspersky จำเป็นต่อการเปิดใช้งานและใช้เวอร์ชันไม่จำกัด

รายละเอียดบัญชีผู้ใช้ My Kaspersky ของคุณรวมจำนวนวันคงเหลือก่อนการบอกรับเป็นสมาชิกของคุณหมดอายุ ดูที่ส่วน "การดูข้อมูลเกี่ยวกับการบอกรับเป็นสมาชิก"

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง