อะไรจะเกิดขึ้นถ้าอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi บ้านของคุณ

28 กันยายน 2566

ID 142923

ในกรณีที่อุปกรณ์ใหม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi บ้านของคุณ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หากคุณไม่รู้ว่าใครใช้อุปกรณ์ใหม่ คุณสามารถแตะแสดงให้ฉันดู ในส่วนวิธีรักษาความปลอดภัยให้กับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้านของคุณ ซึ่งจะส่งต่อคุณไปยังฐานความรู้ Kaspersky โดยที่คุณสามารถเรียนรู้วิธีรักษาความปลอดภัยเครือข่าย Wi-Fi บ้านของคุณจากสิ่งที่ไม่คาดคิด

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง