การดูข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกและเงื่อนไข

28 กันยายน 2566

ID 61355

คุณสามารถดูรหัสไลเซนส์ เงื่อนไขการสมัครสมาชิก และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการสมัครของคุณ

สามารถดูข้อมูลการสมัครสมาชิก หากคุณใช้แอปเวอร์ชันทดลองหรือการสมัครสมาชิก

เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสมัครสมาชิก และดูข้อมูลรายละเอียด:

  1. เปิดแอป Kaspersky
  2. ที่แถบแท็บด้านล่าง ให้แตะโปรไฟล์
  3. ในส่วนการสมัครของคุณ ให้แตะไอคอนข้อมูล

    หน้าต่างจะเปิดขึ้นพร้อมข้อมูลการสมัครสมาชิก รวมถึงรหัสใบอนุญาตและรหัสอุปกรณ์

    หากคุณเห็นปุ่ม ปุ่มเมนู ในส่วนการสมัครใช้บริการ ให้แตะปุ่มดังกล่าวแล้วเลือกข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง