เกี่ยวกับการสแกน

28 กันยายน 2566

ID 71790

คุณสามารถทำการสแกนประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้

 • สแกนทั้งระบบ

  แอป Kaspersky จะสแกนระบบไฟล์ทั้งหมดของอุปกรณ์ การสแกนแบบเต็มจะช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวและเงินของคุณ ตรวจจับและกำจัดภัยคุกคาม (ในแอปที่ติดตั้งและแพ็กเกจการติดตั้ง) ในอุปกรณ์ของคุณ การสแกนทั้งระบบยังตรวจจับแอดแวร์และแอปที่ผู้บุกรุกอาจใช้เพื่อทำอันตรายต่ออุปกรณ์ หรือหาประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  Kaspersky จะแนะนำให้คุณสแกนทั้งระบบสัปดาห์ละครั้ง เพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะปลอดภัย หากคุณไม่ต้องการเริ่มต้นการสแกนด้วยตัวเอง คุณอาจตั้งค่าการสแกนเป็นประจำก็ได้:

  • สแกนรายสัปดาห์ คุณสามารถตั้งค่าการสแกนประเภทนี้ได้ในแอนตี้ไวรัสอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าวันและเวลาเริ่มต้นสำหรับการสแกนนี้ให้ทำงานในอุปกรณ์สัปดาห์ละครั้ง
  • กำหนดเวลาการสแกนทุกไฟล์ คุณอาจกำหนดเวลาเพื่อให้สแกนทุกไฟล์ในอุปกรณ์ของคุณได้
 • สแกนแบบเร็ว

  แอป Kaspersky จะสแกนเฉพาะแอปที่ติดตั้ง

  หากคุณไม่ต้องการเริ่มการสแกนด้วยตัวเอง คุณสามารถกำหนดเวลาสแกนของแอปที่ติดตั้งได้

 • สแกนไฟล์และโฟลเดอร์ที่เจาะจง ให้คุณสแกนไฟล์ที่เพิ่งดาวน์โหลดหรือโฟลเดอร์ที่เพิ่งสร้างหรืออัปเดต

เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิค แอปไม่สามารถสแกนคลังถาวรที่มีขนาดตั้งแต่ 4 GB ขึ้นไปได้ แอปจะข้ามไฟล์เก็บถาวรเหล่านี้เมื่อทำการสแกนและจะไม่แจ้งให้คุณทราบหากมีการข้ามไฟล์เก็บถาวรดังกล่าว

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง