การติดตั้งและถอนการติดตั้งแอป

28 กันยายน 2566

ID 94958

ในส่วนนี้

ความต้องการของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

การติดตั้งแอป

การอัปเดตแอป

การถอนการติดตั้งแอป

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง