วิธีได้รับบริการจากฝ่ายบริการลูกค้า

16 มกราคม 2566

ID 98011

ถ้าคุณไม่พบวิธีการแก้ปัญหาในเอกสารหรือแหล่งข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ขอแนะนำให้คุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ไปที่ เว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อติดต่อผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ซึ่งจะสามารถตอบคำถามทั้งหมดของคุณเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้แอปพลิเคชันได้

ก่อนติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โปรดอ่านกฎในการให้บริการสนับสนุน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง