Cách nhận dịch vụ khách hàng

16 Tháng Giêng, 2023

ID 98011

Nếu bạn không thể tìm thấy giải pháp cho vấn đề của mình trong tài liệu hoặc trong các nguồn thông tin về ứng dụng, chúng tôi khuyến nghị bạn liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng. Truy cập trang web Dịch vụ khách hàng để liên hệ với các chuyên gia Dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Họ có thể giải đáp mọi câu hỏi của bạn về việc cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Trước khi liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng, vui lòng đọc quy tắc hỗ trợ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.