การควบคุมการตั้งค่าที่คาดเดาง่ายในระบบปฏิบัติการ

30 พฤศจิกายน 2564

ID 134312

ในส่วนนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าระบบปฏิบัติการที่คาดเดาง่าย และวิธีการค้นหาและแก้ไขการตั้งค่าที่คาดเดาง่ายในระบบปฏิบัติการ

ในส่วนความช่วยเหลือนี้

เกี่ยวกับการตั้งค่าที่คาดเดาง่ายของระบบปฏิบัติการ

การสแกนหาและแก้ไขการตั้งค่าที่คาดเดาง่ายของระบบปฏิบัติการ

การปิดใช้งานสแกนหาการตั้งค่าที่คาดเดาง่ายของระบบปฏิบัติการ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง