Kiểm soát các lỗ hổng dễ bị tấn công trong hệ điều hành

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 134312

Trong mục này, bạn sẽ tìm hiểu về các thiết lập yếu của hệ điều hành và cách tìm kiếm và khắc phục các thiết lập yếu trong hệ điều hành.

Phần trợ giúp

Giới thiệu về các thiết lập yếu của hệ điều hành

Quét để tìm và khắc phục các thiết lập yếu của hệ điều hành

Tắt tác vụ quét để tìm các thiết lập yếu của hệ điều hành

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.