เกี่ยวกับตรวจสอบสภาพฮาร์ดไดรฟ์

30 พฤศจิกายน 2564

ID 155986

หากฮาร์ดไดรฟ์ของคุณเสียหายกระทันหัน อาจทำให้สูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บในฮาร์ดไดรฟ์ Kaspersky Security Cloud จะช่วยคุณตรวจสอบสภาพฮาร์ดไดรฟ์ของคุณโดยใช้ S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) เทคโนโลยีนี้ใช้การตรวจสอบลักษณะประสิทธิภาพของฮาร์ดไดร์ฟอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ Kaspersky Security Cloud คุณสามารถค้นพบเกี่ยวกับสภาพฮาร์ดไดรฟ์ที่แย่ลงและคัดลอกข้อมูลจากไดรฟ์ที่เสียหายไปยังสื่ออื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

หาก เปิดใช้งาน ตรวจสอบสภาพฮาร์ดไดรฟ์ Kaspersky Security Cloud จะตรวจสอบสภาพฮาร์ดไดรฟ์ของคุณอย่างสม่ำเสมอและแจ้งเตือนคุณเมื่อสภาพแย่ลง คุณสามารถ ดูสภาพฮาร์ดไดรฟ์ทั้งภายในและภายนอก การแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาพฮาร์ดไดรฟ์ที่แย่ลงจะแสดงในบริเวณการแจ้งเตือนของแถบงาน รายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับผลการตรวจสอบฮาร์ดไดรฟ์จะแสดงในส่วน รายงาน

หากสภาพฮาร์ดไดรฟ์ของคุณแย่ลงและการจัดเก็บข้อมูลในไดรฟ์ไม่ปลอดภัยอีกต่อไป Kaspersky Security Cloud จะเสนอให้คุณ คัดลอกข้อมูลจากไดรฟ์นี้ไปยังสื่ออื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูล คุณสามารถคัดลอกข้อมูลจากฮาร์ดไดรฟ์ที่เสียหายไปยังสื่อที่ดีที่มีอยู่

คุณสามารถ ปิดใช้งานตรวจสอบสภาพฮาร์ดไดรฟ์ หลังจากปิดใช้งานตรวจสอบสภาพฮาร์ดไดรฟ์ Kaspersky Security Cloud จะไม่แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพของฮาร์ดไดรฟ์ของคุณและไม่เสนอให้คุณคัดลอกข้อมูลจากไดรฟ์ที่เสียหายไปยังสื่ออื่นๆ

ตรวจสอบสภาพฮาร์ดไดรฟ์เลือกใช้งานได้ในแพคเกจ Personal และ Family

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง