Giới thiệu về Trình theo dõi tình trạng ổ cứng

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 155986

Nếu ổ đĩa cứng của bạn đột nhiên bị hỏng, sự cố này có thể làm mất dữ liệu được lưu trữ trên ổ đĩa cứng đó. Kaspersky Security Cloud cho phép bạn giám sát tình trạng của các ổ đĩa cứng bằng S.M.A.R.T. (Công nghệ tự giám sát phân tích và báo cáo). Công nghệ này dựa trên hoạt động giám sát liên tục các đặc điểm hiệu năng chính của ổ đĩa cứng. Bằng cách sử dụng Kaspersky Security Cloud, bạn có thể nhanh chóng phát hiện ra tình trạng ngày càng kém của ổ đĩa cứng và sao chép dữ liệu gừ các ổ bị hỏng sang các phương tiện khác.

Nếu Trình theo dõi tình trạng ổ cứng được bật, Kaspersky Security Cloud sẽ liên tục giám sát tình trạng của các ổ đĩa cứng của bạn và thông báo cho bạn khi tình trạng ngày càng kém. Bạn có thể xem tình trạng của cả ổ đĩa cứng trong và ổ đĩa cứng ngoài. Các thông báo về tình trạng ổ đĩa cứng ngày càng kém đi được hiển thị trong vùng thông báo của thanh công cụ. Các báo cáo chi tiết về kết quả giám sát ổ đĩa cứng được hiển thị trong mục Báo cáo.

Nếu tình trạng ổ đĩa cứng ngày càng kém đi và việc lưu trữ dữ liệu trên ổ đó không còn an toàn nữa, Kaspersky Security Cloud sẽ đề nghị bạn sao chép dữ liệu từ ổ này sang các phương tiện khác để tránh mất mát dữ liệu. Bạn có thể sao chép dữ liệu từ một ổ đĩa cứng bị hỏng sang bất kỳ phương tiện nào sẵn có còn hoạt động tốt.

Bạn có thể tắt Trình theo dõi tình trạng ổ cứng. Sau khi tắt Trình theo dõi tình trạng ổ cứng, Kaspersky Security Cloud sẽ không thông báo cho bạn về tình trạng thay đổi của các ổ đĩa cứng của bạn và không đề nghị bạn sao chép dữ liệu từ các ổ bị hỏng sang các phương tiện khác nữa.

Trình theo dõi tình trạng ổ cứng khả dụng trong gói Cá nhân và gói Family.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.