ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคผ่าน My Kaspersky

30 พฤศจิกายน 2564

ID 35517

My Kaspersky เป็นทรัพยากรออนไลน์แบบครบวงจรสำหรับจัดการการป้องกันอุปกรณ์ของคุณ และรหัสเปิดใช้งานของแอปพลิเคชันของ Kaspersky รวมถึงใช้สำหรับขอความช่วยเหลือฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคด้วย

คุณต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ My Kaspersky ในการลงทะเบียนนั้น คุณต้องป้อนที่อยู่อีเมลและสร้างรหัสผ่าน

คุณสามารถรับการสนับสนุนทางเทคนิคผ่านเว็บไซต์ My Kaspersky โดยวิธีดังต่อไปนี้:

  • ส่งอีเมลคำขอถึงฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค
  • ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคโดยไม่ใช้อีเมล
  • ติดตามสถานะคำขอของคุณในเวลาจริง

คุณสามารถดูประวัติคำขอถึงฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคทั้งหมดของคุณได้

ส่งอีเมลคำขอถึงฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

คุณต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ในอีเมลคำขอถึงฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค:

  • หัวเรื่องข้อความ
  • ชื่อแอปพลิเคชันและหมายเลขเวอร์ชัน
  • ชื่อระบบปฏิบัติการและหมายเลขเวอร์ชัน
  • คำอธิบายปัญหา

ผู้เชี่ยวชาญจากฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคจะส่งคำตอบสำหรับคำถามของคุณทางเว็บไซต์ My Kaspersky และที่อยู่อีเมลที่คุณได้ระบุไว้ในการลงทะเบียน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง