Hỗ trợ kỹ thuật qua cổng thông tin My Kaspersky

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 35517

My Kaspersky là một tài nguyên trực tuyến đa năng cho việc quản lý chức năng bảo vệ thiết bị của bạn và mã kích hoạt cho các ứng dụng của Kaspersky, cũng như để yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật.

Để truy cập website My Kaspersky, bạn cần phải đăng ký. Để đăng ký, hãy nhập địa chỉ email của bạn và tạo một mật khẩu.

Bạn có thể nhận hỗ trợ kỹ thuật qua website My Kaspersky theo các cách sau:

  • Gửi thư điện tử yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật
  • Liên hệ với các dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật mà không sử dụng thư điện tử
  • Theo dõi tình trạng của các yêu cầu của bạn trong thời gian thực

Bạn cũng có thể xem toàn bộ lịch sử các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật của mình.

Gửi email yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Bạn phải nêu rõ các thông tin sau trong email yêu cầu của mình tới bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật:

  • Chủ đề thư
  • Tên và số phiên bản của ứng dụng
  • Tên và số phiên bản hệ điều hành
  • Mô tả vấn đề

Một chuyên gia từ bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật sẽ trả lời câu hỏi của bạn trên website My Kaspersky và đến địa chỉ email mà bạn đã nhập trong quá trình đăng ký.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.