ประกาศเครื่องหมายการค้า

30 พฤศจิกายน 2564

ID 72033

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายบริการเป็นทรัพย์สินของเจ้าของนั้นๆ

Adobe และ Reader นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น ๆ

Apple, App Store, macOS และ Safari เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

Dropbox เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dropbox, Inc.

Google Chrome, Google Play, Chromium, SPDY, App Store, Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google, Inc.

Intel, Celeron, และ Atom เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่น ๆ

IOS เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

LogMeIn Pro และ Remotely Anywhere เป็นเครื่องหมายการค้าของ LogMeIn, Inc.

Mail.ru เป็นเครื่องหมายการค้าของ Mail.ru LLC

Microsoft, Windows, Internet Explorer, Outlook, PowerShell, และ Skype เป็นเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น

Mozilla, Thunderbird และ Firefox เป็นเครื่องหมายการค้าของ Mozilla Foundation

VMware เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ VMware, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ

Java และ JavaScript เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือของ Oracle

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง