วิธีการเข้าถึงไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในคลังข้อมูล

30 พฤศจิกายน 2564

ID 84612

การเข้าถึงข้อมูลในคลังข้อมูล:

  1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  2. ในส่วนล่างของหน้าต่างหลัก ให้คลิกปุ่มเครื่องมือเพิ่มเติม

    หน้าต่าง เครื่องมือ จะเปิดขึ้น

  3. คลิกลิงก์การเข้ารหัสข้อมูล เพื่อเปิดหน้าต่างการเข้ารหัสข้อมูล
  4. คลิกปุ่ม เปิด ที่อยู่ถัดจากคลังข้อมูลที่คุณต้องการ
  5. ป้อนรหัสผ่านและคลิกปุ่ม เปิดใน Windows Explorer

ไฟล์ที่เก็บไว้ในคลังข้อมูลจะปรากฏในหน้าต่าง Explorer คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ตามต้องการและล็อกคลังข้อมูลได้อีกครั้ง

เริ่มที่ Kaspersky Security Cloud 4 เมื่อคุณแก้ไขชื่อคลัง ข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นหากคุณพยายามเปิดคลัง เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ เราขอแนะนำให้คุณเปิดคลังที่คุณต้องการแก้ไขชื่อ แตกไฟล์ข้อมูลของคุณ และสร้างคลังใหม่ด้วยข้อมูลนี้โดยตั้งชื่อที่ต่างออกไป

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง