การเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง

20 กรกฎาคม 2566

ID 140373

การเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง

 1. เปิด Kaspersky VPN Secure Connection
 2. เลือกส่วน VPN
 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งใหม่

  หากคุณต้องการให้แอปเลือกตำแหน่งที่ตั้งด้วยตำแหน่งที่ตั้งที่เร็วที่สุดโดยอัตโนมัติ ให้เลือกตัวเลือก

  เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่แนะนำหากต้องการดูเนื้อหาระดับภูมิภาคที่อยู่ในบริการสตรีมมิ่ง

หากคุณต้องการใช้ตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะ คุณสามารถเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งเหล่านั้นในรายการโปรดเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ว

การเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งเสมือนในรายการโปรด

 1. Open Kaspersky VPN Secure Connection > VPN.
 2. หาตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการโดยค้นหาหรือเลื่อนดูรายการตำแหน่งที่ตั้ง
 3. แตะหัวใจที่อยู่ถัดจากตำแหน่งที่ตั้งเพื่อเพิ่มไปยังรายการโปรด

  คุณจะเห็นตำแหน่งที่ตั้งโปรดของคุณบนแท็บรายการโปรด

  หากต้องการลบตำแหน่งที่ตั้งออกจากรายการโปรด ให้แตะหัวใจที่อยู่ติดกับตำแหน่งที่ตั้งนั้น

ถ้าคุณกำลังใช้เวอร์ชันฟรี คุณจะไม่สามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์เสมือนได้ ตำแหน่งที่ตั้งได้รับเลือกโดยอัตโนมัติอยู่เสมอ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง