เวอร์ชันไม่จำกัดของ Kaspersky VPN Secure Connection

20 กรกฎาคม 2566

ID 140375

เมื่อใช้เวอร์ชันฟรี:

  • คุณสามารถใช้จำนวนของปริมาณการใช้งานที่จำกัดต่อวันได้
  • คุณไม่สามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งเสมือนได้ ตำแหน่งที่ตั้งเสมือนถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

เมื่อใช้เวอร์ชันไม่จำกัด

  • คุณจะใช้งานการรับส่งข้อมูลที่ปลอดภัยรายวันได้แบบไม่จำกัดใน 5 อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ My Kaspersky เดียวกัน ไม่ว่าจะในอุปกรณ์ประเภทใด (Android หรือ iOS) หากคุณซื้อการสมัครสมาชิกในแอป คุณสามารถใช้การสมัครสมาชิกบนอุปกรณ์อื่นๆ ได้เช่นกัน ใน My Kaspersky คุณสามารถเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้เวอร์ชันไม่จำกัด สำหรับรายละเอียด ดู ความช่วยเหลือ My Kaspersky
  • คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งเสมือนใดๆ และปรากฏบนอินเทอร์เน็ตเป็นผู้เข้าเยี่ยมชมจากประเทศใดๆ ที่อยู่ในรายการได้

หากต้องการใช้เวอร์ชันไม่จำกัด คุณต้องซื้อการบอกรับเป็นสมาชิก Kaspersky VPN Secure Connection คุณจะซื้อหรือต่ออายุการสมัครสมาชิกจากแอป

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง