Phiên bản không giới hạn của Kaspersky VPN Secure Connection

20 Tháng Bảy, 2023

ID 140375

Khi sử dụng phiên bản miễn phí:

  • Bạn có thể sử dụng lưu lượng bảo mật giới hạn mỗi ngày.
  • Bạn không thể chọn vị trí ảo. Vị trí ảo sẽ được chọn tự động.

Khi sử dụng phiên bản không giới hạn:

  • Bạn có thể sử dụng lưu lượng bảo mật không giới hạn mỗi ngày trên vài thiết bị được kết nối đến một tài khoản My Kaspersky, bất kể nền tảng thiết bị (Android hay iOS). Nếu bạn đã mua gói đăng ký trong ứng dụng, bạn cũng có thể sử dụng đăng ký đó trên các thiết bị khác của mình. Trong My Kaspersky, bạn có thể chọn các thiết bị mà bạn muốn sử dụng phiên bản không giới hạn. Để biết thêm chi tiết, xem Trợ giúp My Kaspersky.
  • Bạn có thể chọn vị trí ảo bất kỳ và sẽ được hiển thị là khách truy cập đến từ quốc gia đó trên mạng internet.

Để sử dụng phiên bản không giới hạn, bạn phải mua một gói đăng ký Kaspersky VPN Secure Connection. Bạn có thể mua hoặc gia hạn một gói đăng ký từ ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.