เกี่ยวกับการเป็นสมาชิก Kaspersky VPN Secure Connection

20 กรกฎาคม 2566

ID 140629

การบอกรับเป็นสมาชิก Kaspersky VPN Secure Connection มอบสิทธิ์ให้ใช้คุณลักษณะนี้ภายในพารามิเตอร์ที่เลือก (เช่น วันหมดอายุ และจำนวนผู้ใช้)

การเป็นสมาชิกช่วยให้คุณใช้ Kaspersky VPN Secure Connection เวอร์ชันไม่จำกัดในอุปกรณ์หลายเครื่องที่เชื่อมต่อกับบัญชี My Kaspersky หรือ Google Play เดียวกัน ใน My Kaspersky คุณสามารถเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้เวอร์ชันไม่จำกัด สำหรับรายละเอียด ดู ความช่วยเหลือ My Kaspersky

การเป็นสมาชิก Kaspersky VPN Secure Connection จะมีตัวเลือกการต่ออายุอัตโนมัติแบบรายเดือนหรือรายปี เมื่อการบอกรับเป็นสมาชิกหมดอายุ คุณอาจได้รับสิทธิ์ระยะเวลาผ่อนผันเพื่อต่ออายุการบอกรับเป็นสมาชิก ในช่วงเวลานี้ คุณสามารถใช้เวอร์ชันไม่จำกัดของ Kaspersky VPN Secure Connection ต่อไป

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง