Thông tin về gói đăng ký cho Kaspersky VPN Secure Connection

20 Tháng Bảy, 2023

ID 140629

Một gói đăng ký Kaspersky VPN Secure Connection chỉ cấp quyền sử dụng tính năng này trong các tham số được chọn (ví dụ như ngày hết hạn và số người dùng).

Một gói đăng ký cho phép bạn sử dụng phiên bản không giới hạn của Kaspersky VPN Secure Connection trên nhiều thiết bị được kết nối với một tài khoản My Kaspersky hoặc tài khoản cửa hàng Google Play. Trong My Kaspersky, bạn có thể chọn các thiết bị mà bạn muốn sử dụng phiên bản không giới hạn. Để biết thêm chi tiết, xem Trợ giúp My Kaspersky.

Một gói đăng ký sử dụng Kaspersky VPN Secure Connection bao gồm một tùy chọn tự động gia hạn gói đăng ký của bạn theo một tháng hoặc một năm. Sau khi gói đăng ký của bạn hết hạn, bạn có thể được cấp một khoảng thời gian ân hạn để gia hạn gói đăng ký của mình. Trong khoảng thời gian này, bạn có thể tiếp tục sử dụng phiên bản không giới hạn của Kaspersky VPN Secure Connection.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.