เลือกการดำเนินการของ Kaspersky VPN เมื่อคุณเข้าร่วมในเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัย

12 เมษายน 2566

ID 143004

คุณเลือกได้ว่าคุณต้องการให้ Kaspersky VPN แจ้งเตือนให้ดำเนินการ หรือป้องกันการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติหรือไม่ เมื่อคุณเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัย

เลือกการดำเนินการของ Kaspersky VPN เมื่อคุณเข้าร่วมในเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัย

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง