Chọn hành động được Kaspersky VPN thực hiện khi bạn kết nối với một mạng Wi-Fi không bảo mật

5 Tháng Tư, 2023

ID 143004

Bạn có thể quy định là Kaspersky VPN sẽ nhắc bạn chọn hành động hoặc tự động bảo mật kết nối khi bạn kết nối với một mạng Wi-Fi không bảo mật.

Chọn hành động được Kaspersky VPN thực hiện khi bạn kết nối với một mạng Wi-Fi không bảo mật

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.