เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการส่งข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

12 เมษายน 2566

ID 173877

คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการส่งข้อมูลซึ่งจะช่วย Kaspersky ปรับปรุงคุณภาพ ลักษณะหน้าตา และประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันได้ คุณสามารถทราบประเภทของข้อมูลที่ส่งไปยัง Kaspersky ได้โดยอ่านประกาศด้านการตลาด

ดูประกาศด้านการตลาด

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการส่งข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง