Bật hoặc tắt việc gửi dữ liệu cho mục đích tiếp thị

5 Tháng Tư, 2023

ID 173877

Bạn có thể bật hoặc tắt việc gửi dữ liệu để giúp Kaspersky nâng cao chất lượng, giao diện và hiệu năng của các ứng dụng. Bạn có thể tìm hiểu về loại dữ liệu được gửi cho Kaspersky bằng cách đọc Tuyên bố tiếp thị.

Xem Tuyên bố tiếp thị

Bật hoặc tắt việc gửi dữ liệu cho mục đích tiếp thị

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.