ตั้งค่าการตั้งค่า VPN สำหรับเครือข่าย Wi-Fi ที่รู้จัก

12 เมษายน 2566

ID 216028

หากคุณเชื่อมต่อ Mac ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ระบุอยู่เป็นประจำ คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่า VPN สำหรับเครือข่ายนั้นได้

กำหนดค่าการตั้งค่า VPN สำหรับเครือข่าย Wi-Fi ที่ระบุ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง