Đặt thiết lập VPN cho các mạng Wi-Fi đã biết

5 Tháng Tư, 2023

ID 216028

Nếu bạn thường xuyên kết nối máy Mac của mình với một mạng Wi-Fi cụ thể, bạn có thể cấu hình các thiết lập VPN cho mạng đó.

Cấu hình thiết lập VPN cho một mạng Wi-Fi cụ thể

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.