เลือกโปรโตคอลอื่นสำหรับ Kaspersky VPN

12 เมษายน 2566

ID 249477

ความเร็วและความพร้อมใช้งานของ Kaspersky VPN ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่คุณกำลังเชื่อมต่อ หากคุณสังเกตเห็นความเร็วที่ช้าลงหรือหาก Kaspersky VPN ไม่พร้อมใช้งาน ให้ลองใช้โปรโตคอลอื่น

เลือกโปรโตคอลอื่นสำหรับ Kaspersky VPN

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง