Chọn một giao thức khác cho Kaspersky VPN

5 Tháng Tư, 2023

ID 249477

Tốc độ và tính khả dụng của Kaspersky VPN tùy thuộc vào khu vực bạn đang kết nối. Nếu bạn thấy tốc độ chậm hơn hoặc nếu Kaspersky VPN không khả dụng thì hãy thử sử dụng giao thức khác.

Chọn một giao thức khác cho Kaspersky VPN

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.