วิธีการกำหนดค่าการแจ้งเตือนแอปพลิเคชัน

2 ตุลาคม 2566

ID 127049

วิธีการรับการแจ้งเตือนว่าแอปพลิเคชันเริ่มต้นและ VPN เปิดใช้งาน

วิธีการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานะ VPN เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

วิธีรับการแจ้งเตือนที่ระบุให้คุณทราบว่า VPN เปิดใช้งานเมื่อเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ที่เลือก

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง