Làm thế nào để cấu hình thông báo ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 127049

Cách nhận thông báo rằng ứng dụng đã được khởi chạy và VPN đã được bật

Cách nhận thông báo về trạng thái VPN khi kết nối với một mạng Wi-Fi

Cách nhận thông báo để báo cho bạn biết rằng VPN sẽ được bật khi kết nối với một mạng Wi-Fi được chọn

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.